sábado, 9 de junio de 2007

SOBRE LA CRONOLOGÍA DE LAS IGLESIAS ROMÁNICAS DE VIGO

Sabemos por los historiadores, Eduardo Bragado y Rafael Sánchez, ya mencionados en otros comentarios de este blog, que en lo hoy es el término municipal de Vigo, existieron hasta quince iglesias románicas, que nos hablan de la gran importancia de nuestra zona en este período histórico y que podemos fechar su construcción, por los documentos históricos consultados, entre los siglos XII y XIII, fundamentalmente. Corresponden a las iglesias de San Andrés de Comesaña, San Estevo de Beade, Santiago y San Pedro de Bembrive, Sta. María de Castrelos, Santiago de Vigo, Sta. María de Vigo, Sta. Mariña e San Miguel de Cabral, Sto. Tomé de Freixeiro, San Pedro de Sárdoma, San Salvador de Coruxo, Sta. Cristina de Lavadores, San Salvador de Teis y Santiago do Penso.
Hoy en día tan sólo pueden contemplarse en nuestra ciudad tres iglesias románicas de estas mencionadas que conservan bastantes elementos románicos en su parte externa e interna y que en diferentes comentarios de este blog en el futuro, haremos mención a ellas. Son las iglesias parroquiales de Santiago de Bembrive, San Salvador de Coruxo y Sta. María de Castrelos. De otras dos, Santa Mariña de Lavadores y San Pedro de Sárdoma poseemos elementos construtivos de esa época que pueden contemplarse en el Museo histórico y diocesano de Tui. Ahora vamos a analizar muy brevemente la cronología de las tres primeras, pues nos ofrecen bastantes referencias documentales y constructivas, para en otras ocasiones, pararnos a comentar la historia y características de cada una de ellas, como dijimos anteriormente.
Siguiendo a los mencionados investigadores, en su trabajo ""O Vigo das igrexas románicas" y ellos documentándose en Bango Torviso nos dicen al respecto:
"En base á planta e abovedamento os restos do templo basilical de Coruxo hai que situalos no derradeiro tercio do século XII, cronoloxía avalada polo tipo de aleiro e os capiteis con motivos vexegais.
A cronoloxía de Sta. María de Castrelos responde con exactitude a sinalada no epigrafe situado tras un retablo a dereita do arco triunfal, de difícil visión e dí: Era M.CC.L. III, ou sexa, o ano 1216. Tal datación confírmase coas rosetas sexifolias un tema característico dos templos de finais de seculo XII e comenzos do XIII, así como os rosetóns da ábsida.
Finalmente Bembrive presenta una igrexa moi reconstruída .....En palabras de Bango: "O conxunto da ábsida con tipo de aleiro tería que ser anterior o ano 1170; sen embargo, o arco triunfal, capiteis e fachada occidental están denunciando unha cronoloxía do último tercio do século. Como data " ante quuen" tería que se-lo ano 1185 do epigrafe (sito no interior de prebisterio en dous renglóns: ARIAS: E : M : CCXXIII.../ OBIIT RODERICUS, a interpretación é moi dificultosa, polo menos para a ábsida. O ano 1223 (data que aparece nun muro septentrional da nave: M C C O X I) podería indicar obras parciais no templo."
Nota.-En la imagen, detalle de uno de los óculos o rosetones del ábside de la iglesia románica de Sta. María de Castrelos.

No hay comentarios: